I

Eerste generatie

 

Trijntje Sibolts van Uithuizen

1x geh. 31-10-1762 te Uithuizen met Hindrik Jans van Eppenhuizen, overl. vóór 1776 (vermoedelijk overleden 08-06-1765 in ’t Gasthuis te Eppenhuizen).

Uit dit huwelijk zijn geboren:

Trijnje, geb. 21-10-1763 te Eppenhuizen, aldaar ged. 23-10-1763, overl. Goningen 1825.

Jacob Cornelis (zie tweede generatie).

2x geh. 21-08-1776 te Groningen met Jan Janssen Hulst van Groningen, door ds. Frieswijk. (Zie inboedellijst.

Uit dit huwelijk geboren  Sibolt, geb. 08-08-1777.

3x geh. 16-01-1783 te Groningen door ds. Swürghuisen (Nieuwe Kerk) met Hindrik Roseboom, overl. 04-04-1791.

 

II

Tweede generatie

 

Kind van Trijntje Sibolts

 

Jacob Kornellis, ged. 24-02-1764 te Uithuizen, toentertijd wonende te Oosterwijtwert. Dagloner te Stedum. Noemde zich vóór 1811 al met de achternaam Kruize (zie bij 3e kind Trijntje Jacobs).
Overl. 19-10-1822 te Stedum in huisnr. 95 (in zijn overlijdensakte staat dat hij een onechte zoon was van Trijntje Sybolts).
Geh. 24-08-1788 te Oosterwijtwerd met Eiske Jacobs (Dam), ged. 24-02-1765 te Oosterwijtwerd, overl. 24-10-1838 te Stedum; dochter van Jacob Derks Dam, arbeider te Oosterwijtwerd, en Stijntje Egberts, overl. 22-12-1818 te Oosterwijtwerd op huisnummer 31 (de naam Dam is vermoedelijk afgeleid van zijn beroep ‘damschipper’ (voerde vermoedelijk op Damsterdiep).
Uit dit huwelijk is als eerste zoon geboren Hindrik Jacobs; zie III. Bij deze aangifte werd vader Jacob Cornelis genoemd Jacob Knellis.

Verder waren er de broers en zusters:

2.              Jacob (kleinzoon emigreerde), geb. 14-06-1790 en ged. 18-06-1790 te Stedum;

3.              Trijntje Jacobs, ged. 18-03-1792, overl. op of kort voor 08-06-1806 (bij de aangifte van overlijden door haar vader Jacob, noemde hij zich Jacob Kruize);

4.              Derk, ged.29-12-1793 te Stedum, overl. vóór 20-11-1796 te Stedum;

5.              Derk, ged. 20-11-1796 te Stedum (zoon emigreerde)

6.              Egbert, ged. 07-04-1799 te Stedum;

7.              Sijbolt Jakobs Kruisenga, ged. 31-05-1801 te Stedum, overl. 20-02-1833 te Stedum;

8.              Klaas Jacobs Kruisenga, ged. 25-07-1802 te Stedum, overl. 12-06-1865 te Lellens, geh. 31-12-1824 te Stedum met Albertje Pieters Smit, ged. 29-01-1804 te Appingedam, overl. te Kroddeburen, dochter van Pieter Jacobs en Hermina Cornelis Smid;
uit dit huwelijk geboren:
Emma (Wirdum 1826-Wirdum 1827)
Mina (Wirdum 1828)
Eiske (Wirdum 1830-Wirdum 1831)
Pieter (Wirdum 1833)
Trijntje (Lellens 1837-voor 1864)
Kornelia (Lellens 1839)
Jakobje (1844)
Stientje (Lellens 1845)

9.              Stientje, geb. 06-02-1806 te Stedum.


III

Derde generatie

 

Kind van Jacob Cornelis Kruisinga

 

Hindrik Jacobs , ged. 09-11-1788 te Groningen (Nieuwe Kerk). Boerenknecht te ‘t Zandt, vleeshouwer en dagloner te Zeerijp, overl. 20-06-1854 te Zeerijp.

1e.    Geh. 26-12-1816 te ‘t Zandt met Sypke (Syberig) Harms Berends, gedoopt 31-03-1793 te Leermens, overl. 24-10-1828 te Zeerijp; dochter van Harm Berends en Aagte Derks.
Uit dit huwelijk geboren 3 kinderen:
1,        Derk Hindrik Kruizenga, geb. 18-09-1822 te Zeerijp, geh. 20-12-1845 met Grietje Mennos Bos, geb. 12-10-1819,
2.        Cornelia Hindriks Kruizenga, geb. 1823,
3.        Harm Hindriks Kruizenga (zie IV-1)

2e.    Geh. 14-11-1829 te ‘t Zandt met Bou(w)ke Harms Wieringa, gedoopt 17-03-1782 te Godlinze, overl. 03-12-1835 te Zeerijp; dochter van Harm Rikkert Wieringa, kleermaker te Godlinze, en Maria Meinderts.
Uit dit huwelijk is geboren zoon Pieter Kruizenga, geb. ca 1838, geh. Hindrikje Stijve, geb. 1840, overl. 22-09-1916 te Delfzijl.

Uit dit huwelijk zijn geboren Jan (1861), Bouwke (1862), Alberdina (1866), Jantje (1868) en Klaassien (1871).

3e.    Geh. 26-07-1837 te ‘t Zandt op de leeftijd van 48 jaren met Geesjen Geerts Heerlijn, gedoopt 17-05-1797 te Delfzijl, dochter van Geert Onnes Heerlijn, zakkendrager te Delfzijl, en Antje Catrina Friedriks.
Uit het 3e huwelijk zijn geen kinderen geboren.

 

IV

Vierde generatie

 

Kind van Hindrik Jacobs Kruizenga en Sypke Harms

 

  1. Harm Hindriks Kruizenga, geb. 03-04-1820 te Zeerijp als 3e kind van Hindrik Jacobs. Dagloner te Zeerijp, overl. 12‑12-1857 te Zeerijp. Is in 1850 lid geweest van de Nationale Militie onder nummer 1468.
    Geh. 24-06-1850 te ‘t Zandt met Ida Olthof, geb. 22-06-1820 in Garsthuizen, overl. 1905 te (Pauwen, Overschild ) Slochteren; dochter van Egbert Freeks Olthof en Zwaantje Berents.
    Uit dit huwelijk geboren 2 zonen; zie V A en V B.

 


V

Vijfde generatie

 

Kinderen van Harm Hindriks Kruizenga en Ida Olthof

 

A     Hindrik Kruizenga, geb. 09-10-1851 te Zeerijp, overl. 22-01-1936 te (Wirdum) Loppersum. In 1861 verhuisd naar Overschild en aldaar dagloner / landbouwer. In 1923 verhuisd naar Garrelsweer.
1x       Geh. 24-05-1879 te Holwierde (gem. Bierum) met Haike Belstra, geb. 28-02-1856 te Eenum. Dochter van Kasperrus Albertus Belstra, boerenknecht te Eenum, en Wilhelmina Sterenberg, overl. 15-12-1886 te (Pauwen) Slochteren.
Uit dit huwelijk geboren 1 zoon; zie VI-1.

2x       Geh. 16-05-1888 te Slochteren met Catharina Bouman, geb. 02-05-1861 te (Hellum) Slochteren, overl. 09‑12‑1934 te (Garrelsweer) Loppersum; dochter van Wildrik Amses Bouwman, landbouwer te Hellum, en Martje Jans Meijer.
Uit dit huwelijk geboren 6 zonen en 1 dochter; zie VI 2 t/m 8.

Ter toelichting:
waar hierboven sprake is van Hellum, is in werkelijkheid Overschild. Voordat het dorp Overschild ontstond, hoorde dat grondgebied onder Schildwolde, Hellum en Siddeburen. Zodoende viel toentertijd Pauwen, Overschild - waar de volgende generatie werd geboren - officieel onder Schildwolde.

 

B       Egbert Kruizenga, geb. 07-12-1853 te Zeerijp, overl. 20-07-1911 te (Ten Post) Ten Boer, korenschipper in (Ten Post) Ten Boer.
Geh. 19-05-1883 te Loppersum met Antje Bakker, geb. 1849 te Oosternieland, dochter van Jan Willems Bakker en Anje Simons van den Berg.
Uit dit huwelijk geboren 1 zoon en 2 dochters (zie hieronder):

1.       Ida, geh. 10-01-1918 te Ten Boer met Hendrik Jan Zuidhof, zoon van Albert Zuidhof en Klazina Koopman;

2.       Anje, geb. 02-09-1888 te (Ten Post) Ten Boer, overl. 22-07-1958 te Westeremden. Geh. met Hindrik Jan Zuidhof, geb. 08-05-1889 te Westerwijtwerd, overl. 01-08-1967 te Alkmaar;

3.       Harm, geh. 25-4-1918 te Ten Boer met Henderika Bolt, gewoond hebbende in (Ten Post) Ten Boer, dochter van Herman Pieter Bolt en Jaaptje Oosterhuis.
Harm is kinderloos gestorven. Hiermee verdween de naam Kruizenga in deze tak.


VI

Zesde generatie

 

1.                 Kind van Hindrik Kruizenga en Haike Belstra (zie V-A-1)

1.       Harm Kruizenga, geb. 24-04-1880 te (Overschild) Slochteren, overl. 16-08-1970 te (Wirdum) Loppersum. Eerst dagloner / veehouder. Van 1934 tot 1960 postkantoorhouder te Wirdum.

1x      Geh. 16-11-1904 te Loppersum met Aafke Kalkwijk, geb. 22-06-1881 te (Wirdum) Loppersum, overl. 29‑12-1944 te (Wirdum) Loppersum.
Uit dit huwelijk geboren 3 zonen; zie VII-1.

2x      Geh. 26-11-1947 te Loppersum met Jantje Schildhuis (weduwe van Jan Roelsema), geb. 29‑07-1882, overl. 29-05-1969 te (Wirdum) Loppersum.


2.            Kinderen van Hindrik Kruizenga en Catharina Bouwman (zie V-A-2)

2.       Wildrik Kruizinga, geb. 18-03-1889 te (Overschild) Slochteren, overl. 09-03-1933 te (Overschild) Slochteren. Eerst dagloner in Overschild, van 1916 tot 1925 landbouwer / veehouder te (Ten Post) Ten Boer en van 1926 tot 1933 te Overschild, gem. Loppersum.
1 x Geh. 21-05-1912 met Janna Perdok, geb. 29-05-1888, overl. 04-02-1964 te Groningen.
Uit dit huwelijk geboren 2 zonen; zie VII-2.
2 x Geh. in 1938 te Ten Boer met Matheüs Kreuyer, geb. 1882 te Ten Boer, overl. 01‑01‑1946 te Groningen.

Ter toelichting:
bij de geboorte aangifte is de familienaam van Wildrik met 2 i’s geschreven door een administratieve fout op de burgelijke stand, evenals bij broer Hindrik; zie hieronder 6.

3.       Egbert Kruizenga, geb. 04-06-1891 te (Overschild) Slochteren, overl. 12-03-1983 te Hardenberg. Dagloner / veehouder te (Ten Post) Ten Boer.
Geh. 25-04-1918 te Ten Boer met Martje Woltjer, geb. 16-03-1895 te (Ten Post) Ten Boer, overl. 21-03-1974 te (Ten Post) Ten Boer.
Uit dit huwelijk geboren 1 zoon; zie VII-3.

4.       Ido Kruizenga, geb. 29-11-1893 te Slochteren, overl. 15-06-1902 te Slochteren.

5.       Martinus Kruizenga, geb. 06-12-1895 te (Overschild) Slochteren, overl. 01-01-1983 te Barneveld. Eerst dagloner te Garrelsweer en in 1929 landbouwer / pleeggezin op de Rudolfstichting te Achterveld. Vanaf 1958 rustend landbouwer te Barneveld.
Geh. 18-05-1922 te Loppersum met Elisabeth Oosterheerd, geb. 12-11-1895 te (Wirdumerdraai) Loppersum, overl. 17-02-1986 te (Achterveld) Leusden.
Uit dit huwelijk geboren 3 zonen; zie VII-4.

6.       Hindrik Kruizinga (familienaam met 2 i’s; zie 2), geb. 15-02-1899 te (Overschild) Slochteren, overl. 02‑07‑1989 te Loppersum. Boerenknecht te Garrelsweer, dagloner / landbouwer te Overschild op de ouderlijke stee. November 1940 verhuisd naar Drijber, aldaar landbouwer tot oktober 1959. Toen verhuisd naar Loppersum.
Geh. 22-11-1923 met Anje van Dijken, geb. 28-02-1901 te Loppersum, overl. 16-12-1985 te Delfzijl, dochter van Simon van Dijken en Hindrikje Compaan.
Uit dit huwelijk geboren 4 zonen en 1 dochter; zie VII-5.


VI

 

7.       Ido Kruizenga, geb. 07-08-1905 te (Overschild) Slochteren, overl. 12-04-1975 te Groningen. Van 1931-1938 molenaar / veehouder te Leermens. Van 1938-1940 veehouder te Hoogkerk. Van 1940-1970 landbouwer / veehouder te Overschild.
Geh. 21-05-1931 te Loppersum met Frouke Kort, geb. 20-12-1908 te (Zijldijk) ’t Zandt, overl. 24-03-1998 te Delzijl.
Uit dit huwelijk geboren 3 zonen en 9 dochters; zie VII-6.

8.       Harmke Kruizenga, geb. 14-06-1907 te Groningen, overl. 18-10-1985 te (Garrelsweer) Loppersum.
Geh. 27-02-1934 te Grootegast met Roelf Huistra, geb.19-11-1907 te Grootegast, overl. 22-11-1989 te Loppersum. Hij was veehouder te Wirdum en later te Eekwerderdraai. Woonde later te Garrelsweer. In 1988 verhuisd naar het bejaardentehuis te Loppersum.
Uit dit huwelijk geboren 2 zonen en 2 dochters; zie VII‑7.


VII

Zevende generatie

 

1.            Kinderen van Harm Kruizenga en Aafke Kalkwijk (zie VI-1-1)

1.       Hindrik Kruizenga, geb. 10-09-1905 te Loppersum, overl. 28-10-1925 te Loppersum. Was klaar voor onderwijzer.

2.       Jan Kruizenga, geb. 17-09-1909 te (Wirdum) Loppersum, overl. 19-07-1989 te Coevorden. Garagehouder te Wirdum tot 1949, daarna te Coevorden.
Geh. 09-08-1933 te Loppersum met Weike Meyer, geb. 08-12-1910 te (Heveskes) Delfzijl, overl. op 05-04-1995 te Coevorden.
Uit dit huwelijk geboren 2 zonen en 2 dochters; zie VIII-1.

3.       Wiert Jan Kruizenga, geb. 11-03-1912 te Loppersum, overl.16-10-2001 te Appingedam. Manufacturier en woninginrichter van 1939-1951 in Wirdum, daarna tot 1975 in Garrelsweer. In 1989 verhuisd naar Appingedam.
Geh. 27-05-1936 te Loppersum met Hinderika Huizinga, geb. 28-11-1913 te (Wirdum) Loppersum.
Uit dit huwelijk geboren 2 zonen en 2 dochters; zie VIII-2.

 

 

2.            Kinderen van Wildrik Kruizinga en Janna Perdok (zie VI-2-2)

 

1.       Hindrik Kruizinga, geb. 13-03-1913 te (Overschild) Slochteren, overl. 02-01-1980 te Ten Boer. Garagehouder in (Ten Post) Ten Boer van 1937-1950, in Kalamazoo (MI), Amerika, van 1950-1957 en in Winterswijk van 1957-1976, daarna verhuisd naar Ten Boer.
Geh. 25-09-1940 te Ten Boer met Martje de Boer, geb. 14-09-1919 te (Zeerijp) ‘t Zandt, overl. 23-06-2003 te Winterswijk, alwaar zij sinds 1987 woonde met haar jongste zoon.
Uit dit huwelijk geboren 3 zonen en 1 dochter; zie VIII-3.

2.       Jan Kruizinga, geb. 28-02-1915 te Slochteren, overl. 15-07-1922 te Groningen.

 

 

3.         Kind van Egbert Kruizenga en Martje Woltjer (zie VI-2-3)

 

1.       Hindrik Kruizenga, geb. 07-11-1919 (Ten Post) Ten Boer, overl. 10-08-1988 te Hoogeveen. Verzekeringsagent te Ten Post, daarna inspecteur te Groningen en vanaf 1954 in Hoogeveen.
Geh. 28-06-1945 te Ten Boer met Alberdina de Groot, geb. 22-10-1920 te (Ten Post) Ten Boer.
Uit dit huwelijk geboren 3 zonen; zie VIII-4.


VII

4.            Kinderen van Martinus Kruizenga en Elisabeth Oosterheerd (zie VI-2-5)

 

1.        Hindrik Kruizenga, geb. 21-03-1923 te (Garrelsweer) Loppersum, overl. 19-01-2006 te Zwolle. Was van 1942-1946 assistent en later directeur boekhoudbureau van de C.B.T.B. te Ede. Van 1946-1983 werkzaam bij de interne accountantsdienst van de N.V. Philips, als plaatsvervangend hoofd met als standplaatsen: Eindhoven van 1946-1962; Australië van 1962-1966; Eindhoven van 1966-1977; Engeland van 1977-1983.
Geh. 18-12-1946 te Ede met Johanna van der Zouw, geb.30-07-1923 te Ede,
overl.13-08-2008 te Brummen.
Uit dit huwelijk geboren 1 zoon en 2 dochters; zie VIII-5.

2.        Jan Kruizenga, geb. 19-12-1925 te (Garrelsweer) Loppersum, overl. 26-07-1949 te Tjimahi (Java) tijdens militaire dienstplicht aan pokken. Jan ligt begraven op het Nederlands ereveld Pandu te Bandung, Indonesië.

3.        Catharinus Kruizenga, geb. 01-08-1929 te Barneveld, overl. 16-05-2014. Landbouwkundig opzichter bij de Domeinen. Wonende te Wieringerwerf.
Geh. 30-09-1952 te Wieringermeer met Janna Verpoorte, geb. 27-09-1930 te Axel.
Uit dit huwelijk geboren 1 zoon en 5 dochters; zie VIII-6.

 

 

5.            Kinderen van Hindrik Kruizinga en Anja van Dijken (zie VI-2-6)

 

1.        Hindrik Kruizinga, geb. 07-12-1924 te (Overschild) Slochteren. Werkte 42 jaar als chauffeur bij Agrarische Unie te Hoogeveen, alwaar woonachtig. Overl. 16-12-2008 te Hoogeveen.
Geh. 30-10-1953 te Loppersum met Jantje Kuiper, geb. 28-11-1927 te (Holwierde) Bierum.
Uit dit huwelijk geboren 4 dochters; zie VIII-7.

2.        Simon Kruizinga, geb. 29-03-1926 te (Overschild) Slochteren, overl. 03-01-2002 te Hoogeveen. In 1950 op de ouderlijke boerderij gekomen in Drijber.
Geh. 01-09-1950 te Beilen met Zwaantien Kamphuis, geb. 19-07-1926 te (Ane) Gramsbergen.
In 1978 in Hoogeveen gaan wonen, waarna de boerderij in 1979 werd verkocht. Van 1966-1980 tevens agrarische medewerker bij Mij. Kremboong.
Uit dit huwelijk geboren 7 zonen en 2 dochters; zie VIII-8.

3.        Catharina Kruizinga, geb. 16-04-1928 te (Overschild) Slochteren, overl. 29-08-2013 te Strathroy, Ontario..
Geh. 15-12-1950 te Beilen met Jan Noordhof, geb. 23‑02-1925 te Vries, overl. 18-02-2006 te Strathroy, Ontario.
In 1951 geëmigreerd naar Canada. Was zelfstandig werkzaam als betonconstructeur in Strathroy, Ontario.
Uit dit huwelijk geboren 4 zonen en 2 dochters; zie VIII-9.

4.         Hindrikus Kruizinga, geb. 23-01-1933 te (Overschild) Slochteren. Werkte in het magazijn van Magirus te Hoogeveen.
Geh. 09-09-1955 te Beilen met Hermina Martina Kamphuis, geb. 24-11-1934 te Gramsbergen.
Uit dit huwelijk geboren 1 zoon en 2 dochters; zie VIII-10.

5.         Harm Wildrik Kruizinga, geb. 29-03-1941 te (Drijber) Beilen. Hij werkte op kantoor van melkfabriek te Winschoten en vanaf 1969 bij DOMO te Bedum als assistent administrateur.
Geh. 11-07-1963 te Loppersum met Tetje Frankruyter, geb. 21-08-1938 te Loppersum. Zij wonen in Bedum.
Uit dit huwelijk geboren 1 zoon en 3 dochters; zie VIII-11.

 


VII

6.            Kinderen van Ido Kruizenga en Frouke Kort (zie VI-2-7)

 

1.       Catharina Kruizenga, geb. 25-03-1932 te (Leermens) ’t Zandt, overl. 03-04-2001 te Hoogkerk.
Geh. 27-04-1956 te Slochteren met Gerrit de Boer, geb. 11-07-1931 te Baflo. Tot 1967 gewerkt bij een landbouwer in Uithuizermeeden. Daarna tot 1975 koster in Enumatil. Na omscholing constructie-bankwerker en werkzaam op de strokartonfabriek “De Halm” te Hoogkerk. Vanaf 1977 wonende te Hoogkerk.
Uit dit huwelijk geboren 5 zonen en 6 dochters; zie VIII-12.

2.       Albertus Kruizenga, geb. 08-05-1933 te (Leermens) ’t Zandt, overl. 05-04-2006 te Middelstum.
Eerst te Saaxumhuizen en van 1960‑1970 landbouwer / veehouder te Een-West. Daarna, tot maart 1988, kuikenmester te Middelstum.
Geh. 01-05-1957 te Bedum met Jacoba Wigboldus, geb. 24-09-1932 te (Noordwolde) Bedum. Zij wonen te Middelstum.
Uit dit huwelijk geboren 1 zoon; zie VIII-13.

3.       Hendrika Johanna Kruizenga, geb. 14-01-1935 te (Leermens) ‘t Zandt.
Geh. 11-12-1959 te Slochteren met Hendrik Venhuizen, geb. 31-03-1934 te Slochteren. Was landbouwer te Scharmer.
Uit dit huwelijk geboren 2 zonen en 3 dochters; zie VIII-14.

4.       Johanna Kruizenga, geb. 11-02-1937 te (Leermens) ‘t Zandt, overl. 25-12-1996 te Ten Boer.
Geh. 23-11-1966 te Slochteren met Adrianus Verbree, geb. 07-11-1934 te Aduard. Werkte in de grafische sector bij de firma Gestetner. Thans instructeur daar. Woont te Ten Boer.
Uit dit huwelijk geboren 2 zonen en 5 dochters; zie VIII-15.

5.       Martje Kruizenga, geb. 12-11-1938 te Hoogkerk, overl. 03-09-2008 te Hardenberg.
1x      Geh. 27-10-1961 te Slochteren met Heite Daniël Blok, geb. 07-01-1936 te Loppersum, overl. 17-12-1990 te Wieringermeer. Was eerst agrarische medewerker in de Wieringermeer. Sinds 01‑09‑1986 chef bij de Agrico, die zich bezig houdt met de expeditie en bewaring van aardappelen.
2x      Geh. 11-06-2004 te Ommen met Jan Hendrik Overweg, geb. 31-03-1940 te Beerzerveld, alwaar zij beiden woonden.
Uit het 1e huwelijk geboren 2 zonen en 3 dochters; zie VIII-16.

6.       Harmke Kruizenga, geb. 25-08-1940 te (Overschild) Slochteren.
Eerst verpleegster te Zuidlaren, daarna te Hoogeveen en Assen. Vervolgens tot haar pensioenering directrice gezinsvervangend tehuis “De Burcht” te Bedum.

7.       Hindrik Kruizenga, geb. 12-08-1942 te (Overschild) Slochteren. Eerst melkcontroleur te Appingedam en vanaf 1970 veehouder op de ouderlijke boerderij te Overschild. In 2002 Koninklijk onderscheiden als Ridder in de orde van Oranje Nassau wegens verdiensten op maatschappelijk- en politiekterrein.
Geh. 20-04-1966 te Slochteren met Johanna Reinje Blaauw, geb. 18-03-1942 te (Overschild) Slochteren.
 Uit dit huwelijk geboren 4 dochters; zie VIII-17.

8.       Wilhelmina Kruizenga, geb. 10-03-1945 te (Wirdum) Loppersum.
Geh. 29-06-1972 te Assen met Gerrit Jan Wendt, geb. 10-12-1946 te Nijkerk. Was leraar wis- en natuurkunde in Hardenberg, alwaar zij ook wonen.
Uit dit huwelijk geboren 1 zoon en 3 dochters; zie VIII-18.


VII

9.       Cornelia Kruizenga, geb. 21-06-1946 te (Overschild) Slochteren. Aldaar overl. 01-07-1946.

10.   Cornelia Kruizenga, geb. 31-07-1948 te (Overschild) Slochteren.
Geh. 12-06-1970 te Slochteren met Wessel Mattheüs Rozema, geb. 22-03-1949 te Slochteren. Opzichter Bouw-en Woningtoezicht, eerst in Slochteren en vanaf 1979 in Ommen. In januari 1993 verhuisd naar Tuk en in dezelfde functie werkzaam bij de gemeente Brederwiede.
Uit dit huwelijk geboren 2 zonen en 4 dochters; zie VIII-19.

11.   Harm Wildrik Kruizenga, geb. 19-06-1951 te (Overschild) Slochteren. Servicemonteur bij Aankoop Centrale, wonende te Hellum.
Geh. 25-06-1976 te Ten Boer met Anna Trijntje Smit, geb. 06-01-1955 te (Wittewierum) Ten Boer.
Uit dit huwelijk geboren 3 zonen en 1 dochter; zie VIII-20.

12.   Froukje Kruizenga, geb. 19-10-1956 te (Overschild) Slochteren.
Geh. 31-05-1978 te Slochteren met Hendrik van der Wal, geb. 24-04-1952 te Westerbork. Eerst handelaar in strooisel, thans plantsoenmedewerker van de gemeente Ten Boer.
Zij wonen te Wittewierum, gem. Ten Boer.
Uit dit huwelijk geboren 3 zonen en 2 dochters; zie VIII-21.

 

 

7.            Kinderen van Harmke Kruizenga en Roelf Huistra (zie VI-2-8)

1.         Martinus Huistra, geb. 18-02-1935 te (Wirdum) Loppersum.

2.         Catharina Huistra, geb. 30-11-1936 te (Wirdum) Loppersum.

3.         Hendrik Huistra, geb. 17-02-1939 te (Wirdum) Loppersum.

4.         Hiltje Janna Huistra, geb. 10-03-1946 te (Wirdum) Loppersum.


VIII

Achtste generatie

 

Het geslacht van Harm Kruizenga

 

1.            Kinderen van Jan Kruizenga en Weike Meyer (zie VII-1-2)

1.         Aafke Cornelia Kruizenga, geb. 28-02-1934 te Loppersum.
Geh. 16-12-1954 te Coevorden met Jan Johan Smeenk, geb. 14-06-1931 te Coevorden. Hij was landbouwer te De Krim, alwaar beiden nog wonen.
Uit dit huwelijk geboren 3 dochters; zie IX-1.

2.         Cornelia Johanna Kruizenga, geb. 15-11-1938 te Loppersum.
1x     Geh. 15-07-1963 te Coevorden met Jan Kuipers, geb. 14-08-1935 te Groningen, overl. 06-11-1988 te Voorschoten.
Uit dit huwelijk geboren 1 zoon en 2 dochters; zie IX-2.
2x     Geh. 26-10-1995 met Willem Ernst Sterenberg, geb. 11-12-1930 te Sellingen (gem. Vlagtwedde). Was technical service manager voeding en farmacie A.V.B.. Ze wonen te Heemse, gem. Hardenberg.

3.         Harm Kruizenga, geb. 25-11-1942 te Loppersum.
Geh. 26-05-1964 te Coevorden met Jantje de Boer, geb. 16-10-1943 te Coevorden, overl. te Coevorden op 19-11-2003. Harm was garagehouder van beroep.
Hij woont in Landsmeer.
Uit dit huwelijk geboren 4 zonen; zie IX-3.

4.         Johannes Kruizenga, geb. 01-08-1946 te Loppersum.
Geh. 21-03-1969 te Eelde met Hillechina Oosterhof, geb. 12-11-1945 te Haren.
Was drogist te Veendam, alwaar zij wonen.
Uit dit huwelijk geboren 2 zonen; zie IX-4.

 

 

2.            Kinderen van Wiert Jan Kruizenga en Henderika Huizinga (zie VII-1-3)

 

1.         Aafke Hanna Kruizenga, geb. 25-04-1937 te (Wirdum) Loppersum, overl. 27-03-2010 te Heilo.
Geh. 29-12-1964 te Groningen met Arend van Wilsem, geb. 05-06-1936 te Zwolle. Eerst huisarts in Westerhaar, later kinderarts in Alkmaar. Zij woonden in Heiloo.
Uit dit huwelijk geboren 3 zonen; zie IX-5.

2.         Hanna Kruizenga, geb. 20-12-1938 te (Wirdum) Loppersum.
Geh. van 21-07-1968 tot 1987 met Gerrit Woudstra, geb. 15-04-1938.
Uit dit huwelijk geboren 2 dochters; zie IX-6.

3.         Harm Kruizenga, geb. 15-11-1941 te (Wirdum) Loppersum. Werktuigbouwkundige en woont in Maarssen.
Geh. van 20-10-1967 tot 1989 met Hannigje Grietje Christina Karsten, geb. 27-03-1941 te Oldenzaal.
Uit dit huwelijk geboren 1 zoon en 2 dochters; zie IX-7.

4.         Johannes Richard Kruizenga, geb. 08-11-1947 te (Wirdum) Loppersum, overl. 23‑04‑2001 te Zoetermeer. Was meester in de rechten en werkte op het departement van WVC.
Geh. 14-12-1979 te Zoetermeer met Ina Nienhuis, geb. 04-07-1957 te (Garrelsweer) Loppersum. Zij is manager in de verpleegkunde te Zoetermeer en daar woont zij ook.


VIII

Het geslacht van Wildrik Kruizinga

 

3.            Kinderen van Hindrik Kruizinga en Martje de Boer (zie VII-2-1)

 

1.         Wildrik Jan Kruizinga, geb. 14-02-1941 te Ten Boer, overl. 15-02-1941 te Ten Boer.

2.         Wildrik Hindrik Jan Kruizinga, geb. 28-02-1942 te Ten Boer. Was bij de politie te Schiedam en Almelo en later tot einde diensttijd bij de Regiopolitie Twente.
Geh. 19-11-1964 te Winterswijk met Grada Hendrika Dunnewold, geb. 27-08-1942 te Dinxperlo. Zij wonen in Almelo.
Uit dit huwelijk geboren 1 zoon en 3 dochters; zie IX-8.

3.         Hillechien Kruizinga, geb. 01-10-1944 te Loppersum.
Geh. 04-12-1964 te Winterswijk met Berend Willem Grevers, geb. 25-06-1938 te Winterswijk. Was eerst molenaar, daarna tot zijn vut, commerciële medewerker van een vleesfabriek. Zij wonen in Winterswijk.
Uit dit huwelijk geboren 1 zoon en 2 dochters; zie IX-9.

 

4.         Jannes Kruizinga, geb. 14-12-1946 te Ten Boer. Hij woont in Winterswijk.


VIII

Het geslacht van Egbert Kruizenga

 

4.            Kinderen van Hindrik Kruizenga en Alberdina de Groot (zie VII-3-1)

 

1.         Egbert Kruizenga, geb. 05-08-1946 te (Ten Post) Ten Boer. Leraar aan de Gromarus College te Assen.
Met behoud van haar familienaam, geh. 29-06-1970 te Hoogeveen met Aaltje Jonkman, geb. 18-01-1943 te Groningen.
Zij wonen in Assen.
Uit dit huwelijk geboren 1 zoon en 4 dochters; zie IX-10.

2.         Harmannus Kruizenga, geboren 13-11-1950 te Groningen. Ingenieur weg- en waterbouw.
Geh. 16-03-1973 te Hoogeveen met Geeske van der Molen, geb. 26-06-1948 te Drachten. Zij wonen te Gouda.
Uit dit huwelijk geboren 1 zoon en 2 dochters; zie IX-11.

3.         Martin Hindrik Kruizenga, geb. 23-11-1959 te Hoogeveen. Is Verzekeringsexpert brandschades bij ASR te Utrecht. In januari 1990 verhuisd naar Ermelo.
Geh. 17-12-1982 te Hoogeveen met Mathilda Rosina Blijdorp, geb. 25-02-1961 te Hoogeveen.
Uit dit huwelijk geboren 2 zonen en 3 dochters; zie IX-12.


VIII

Het geslacht van Martinus Kruizenga

 

5.            Kinderen van Hindrik Kruizenga en Johanna van der Zouw (zie VII-4-1)

 

1.         Elisabeth Kruizenga, geb. 12-10-1947 te Ede.
Geh. 16-10-1970 te Eindhoven met Jan Buist, geb. 06‑02-1946 te (Zevenhuizen) Leek. Wonende te Deurne. Werkte als bedrijfskundige bij NV Philips Eindhoven.
Uit dit huwelijk geboren 2 zonen; zie IX-13.

2.         Maria Johanna Kruizenga, geb. 06-07-1950 te Geldrop.
Geh. 04-07-1980 te Croudon, Engeland, met Theofiel Jozef Hermans, geb. 26-06-1948 te Assent, Vlaanderen, België. Vanaf 1977 lector Nederlandse Taal en Letterkunde aan de universiteit en ze wonen in H. Hempstead, Engeland.
Uit dit huwelijk geboren 2 dochters; zie IX-14.

3.         Martinus Kruizenga, geb. 10-11-1957 te Geldrop. Na studie vliegtuigbouwkunde HTS werkzaam in de vliegtuigbouw, thans als Tech Support voor Teledyne Oil & Gas, Engeland.
Geh. 14-03-1981 tot midden jaren 1990 te Hove, Engeland, met Zabella Pitsillou, geb. 21-05-1960 te Famagusta, Cyprus. Woont thans met zijn vriendin in Brighton, Engeland.
Uit het huwelijk geboren 1 zoon en 1 dochter; zie IX-15.

 

 

6.            Kinderen van Catharinus Kruizenga en Janna Verpoorte (zie VII-4-3)

 

1.         Janna Kruizenga, geb. 07-02-1953 te Wieringermeer.
Geh. 02-07-1976 te Wieringermeer met Fransois Verstraten, geb. 06-09-1950 te Wieringermeer. Woont thans te Wezep (gem. Oldebroek). Is bodem- en bemestingspecialist in het consulentschap Zwolle.
Uit dit huwelijk geboren 1 zoon en 1 dochter; zie IX-16.

2.         Martinus Jan Kruizenga, geb. 06-12-1954 te Wieringermeer. Woont thans te Breskens (Zeeuws Vlaanderen). Is instructeur landbouwpractijkschool in Schoondijke.
Geh. te Conakry, Guinee, van 30-04-1985 tot 1998, met Ousmane Diallo, geb. 08-09-1960 te Guinee, Afrika.
Uit dit huwelijk geboren 2 zonen; zie IX-17.

3.         Elisabeth Kruizenga, geb. 11-02-1957 te Wieringermeer.
Geh. 07-01-1980 te Wieringermeer met Andries Kraak, geb. 06-08-1953 te Kloosterburen. Woont in Dirkshorn (NH) en is bij de politie.
Uit dit huwelijk geboren 2 zonen; zie IX-18.

4.         Santina Kruizenga, geb. 14-05-1959 te Wieringermeer. Is wijkverpleegkundige en woont in Hempens (Fr.).
Geh. van 03-07-1980 tot 1990 met Josias Verstraten, geb. 26-05-1954 te Wieringermeer.

5.         Joséé Catharina Kruizenga, geb. 04-01-1966 te Alkmaar. Woont en werkt te Hoorn in het St. Jansziekenhuis als assistente gynaecologie.

6.         Catharina Jeanine Kruizenga, geb. 11-11-1966 te Alkmaar. Woont en werkt als verpleegkundige in M.C.A..


VIII

Het geslacht van Hindrik Kruizinga

 

7.            Kinderen van Hindrik Kruizinga en Jantje Kuiper (zie VII-5-1)

 

1.         Klazina Jacoba Kruizinga, geb. 02-11-1954 te Hoogeveen.
Geh. 21-06-1973 te Hoogeveen met Gerrit Poortinga, geb. 08-01-1952 te (Siddeburen) Slochteren. Woont in Wagenborgen en is verlader bij Akzo Delfzijl.
Uit dit huwelijk geboren 1 zoon en 2 dochters; zie IX-19.

2.         Anja Catharina Kruizinga, geb. 26-07-1957 te Hoogeveen.
Geh. 21-09-1979 te Wateringen met Max van Vaerenbergh, geb. 01-11-1952 te Jakarta. Woont in Hoofddorp en is vliegtuigmonteur.
Uit dit huwelijk geboren 2 zonen en 2 dochters; zie IX-20.

3.         Jeltje Epke Kruizinga, geb. 08-08-1959 te Hoogeveen.
Geh. 25-04-1980 te Hoogeveen met Roel Zomer, geb. 24-09-1955 te (De Krim) Gramsbergen. Woont in Pesse en werkt in Hoogeveen in een bakkerij.
Uit dit huwelijk geboren 3 dochters; zie IX-21.

4.         Catharina Hindrika Kruizinga, geb. 30-05-1963 te Hoogeveen.
Geh. 05-07-2000 te Hoogeveen met Hindrik Bisschop, geb. 02-06-1958 te Ruinen. Is marktkoopman. Zij wonen in Pesse.
Uit dit huwelijk geboren 2 dochters; zie IX-22.

 

8.            Kinderen van Simon Kruizinga en Zwaantien Kamphuis (zie VII-5-2)

 

1.         Hindrik Kruizinga, geb. 19-09-1951 te (Drijber) Beilen. Werkt als hoofd administratiekantoor in Hoogeveen en woont daar ook.
Geh. 20-12-1974 te Hoogeveen met Marry Westert, geb. 07-09-1955 te Meppel.
Uit dit huwelijk geboren 3 zonen en 2 dochters; zie IX-23.

2.         Femmigje Kruizinga, geb. 05-11-1952 te (Drijber) Beilen, overl. 13-09-1960 te Hoogeveen.

3.         Harm Kruizinga, geb. 01-05-1954 te Hoogeveen. Eerst agrarische medewerker te Hooghalen. Sinds november 1988 medewerker op een plantenkwekerij te Berkel en Rodenrijs.
Geh. 02-07-1976 te Hoogeveen met Cornelia Bastiana Blijdorp, geb. 06-12-1953 te ‘s‑Gravenhage.
Uit dit huwelijk geboren 4 zonen en 1 dochter; zie IX-24.

4.         Anne Kruizinga, geb. 24-09-1955 te (Drijber) Beilen. Chef werkplaats bij een autodealer te Hoogeveen.
Geh. 26-09-1975 te Hoogeveen met Alie Sophie Rotmensen, geb. 31-05-1956 te (Nieuweroord) Westerbork.
Uit dit huwelijk geboren 2 dochters; zie IX-25.

5.         Jan Hindrik Kruizinga, geb. 16-12-1956 te (Drijber) Beilen. Woont in Hoogeveen en is medewerker Winkelcervice Laurus.
Geh. 15-12-1977 met Jeanne van Faassen, geb. 23-11-1957 te Den Helder.
Uit dit huwelijk geboren 4 zonen en 1 dochter; zie IX‑26.


VIII

 

6.         Willem Kruizinga, geb. 14-02-1958 te (Drijber) Beilen. Woonde eerst in De Lier en in 1989 verhuisd naar Maassluis. Hij werkt in de kassenrenovatie.
Geh. 23-05-1980 te Slochteren met Wilhelmina Christina van Faassen, geb. 04‑02‑1960 te Den Helder.
Uit dit huwelijk geboren 5 zonen en 3 dochters; zie IX-27.

7.         Hindrikus Martinus Kruizinga, geb. 07-11-1959 te (Drijber) Beilen. Groepsleider bij Philips te Hoogeveen.
Geh. 11-06-1981 met Jenny Gerarda Westrik, geb. 08‑02‑1961 te Hasselt.
Uit dit huwelijk geboren 3 zonen; zie IX-28.

8.         Jannes Kruizinga, geb. 25-06-1961 te (Drijber) Beilen. Werkt op het hoofdkantoor van Alfa Accountants en Adviseurs te Wageningen.
Geh. 16-04-1982 te Hoogeveen met Annette van Faassen, geb. 18-08-1961 te Den Helder.
Zij wonen te Ede.
Uit dit huwelijk geboren 3 zonen en 2 dochters; zie IX-29.

9.         Simone Theodora Kruizinga, geb. 03-10-1962 te (Drijber) Beilen.
Geh. 06-07-1995 te Hardenberg met Willem Hakkers, geb. 27-06-1971 te Hardenberg. Hij werkt als medewerker in een supermarkt. Zij wonen te Hardenberg.
Uit dit huwelijk geboren 1 zoon en 4 dochters; zie IX-30.

 

 

9.            Kinderen van Catharina Kruizinga en Jan Noordhof (zie VII-5-3)

 

1.         Arend Noordhof, geb. 14-05-1952 te London, Ontario, Canada.

2.         Henry Noordhof, geb. 27-05-1953 te London, Ontario, Canada.

3.         Anthony Noordhof, geb. 29-08-1955 te Ajax. Ontario, Canada

4.         Ann Noordhof, geb. 21-03-1957 te Strathroy, Ontario, Canada.

5.         Emmy Noordhof, geb. 17-03-1960 te Strathroy, Ontario, Canada.

6.         John Henry Noordhof, geb. 12-08-1964 te Strathroy, Ontario, Canada.

 

 

10.            Kinderen van Hindrikus Kruizinga en Hermina M. Kamphuis (zie VII-5-4)

 

1.         Anja Kruizinga, geb. 16-06-1956 te (Nieuweroord) Westerbork.
Geh. 24-04-1975 te Hoogeveen met Izaäk Oost, geb. 30-12-1952 te Hoogeveen. Hij is servicemonteur en ze wonen in Hoogeveen.
Uit dit huwelijk geboren 1 zoon en 3 dochters; zie IX-31.

2.         Harm Kruizinga, geb. 06-12-1958 te (Nieuweroord) Westerbork. Hij werkt in het ziekenhuis.
Geh. 18-08-1978 te Hoogeveen met Femmie Schonewille, geb. 06-03-1959 te Hoogeveen. Zij wonen te Hoogeveen.
Uit dit huwelijk geboren 1 zoon en 2 dochters; zie IX-32.

3.         Femmigje Kruizinga, geb. 11-03-1962 te (Nieuweroord) Westerbork.
Geh. 17-07-1987 te Hoogeveen met Jan Spitse, geb. 02-12-1964 te Hoogeveen. Hij studeert computerrichting en zij staat in een winkel. Zij wonen te Hoogeveen.
Uit dit huwelijk geboren 2 dochters; zie IX-33.


VIII

11.            Kinderen van Harm Wildrik Kruizinga en Tetje Frankruyter (zie VII-5-5)

 

1.         Lammechina Kruizinga, geb. 06-05-1964 te Winschoten. Is onderwijzeres in Uithuizermeeden en woont in Bedum.

2.         Hindrik Kruizinga, geb. 03-08-1966 te Winschoten. Hij is hovenier.
Geh. 19-05-1994 te Oss met Anna Elizabeth Brinker, geb. 29-06-1966 te Heerlen. Zij wonen te Oss.
Uit dit huwelijk geboren 2 zonen en 1 dochter; zie IX-34.

3.         Anja Catharina Kruizinga, geb. 17-03-1969 te Winschoten. Is onderwijzeres.
Geh. 14-05-2004 te 's-Hertogenbosch met Josephus Cornelius Maria Broks, geb. 12-06-1954 te Gilze en Rijen. Hij is leraar aan het Koning Willem I College in 's Hertogenbosch. Zij wonen te Rosmalen.

4.         Harma Theodora Kruizinga, geb. 23-03-1972 te Bedum. Is onderwijzeres in Haren aan de CBS de Berg. Zij woont in Noordlaren.


VIII

Het geslacht van Ido Kruizenga

 

12.            Kinderen van Catharina Kruizenga en Gerrit de Boer (zie VII-6-1)

 

1.        Willem de Boer, geb. 12-12-1957 te Uithuizermeeden.

2.        Ido de Boer, geb. 15-06-1958 te Uithuizermeeden.

3.        Frouke de Boer, geb. 27-06-1959 te Uithuizermeeden.

4.        Grietje de Boer, geb. 09-12-1960 te Uithuizermeeden.

5.        Henderika de Boer, geb. 09-12-1960 te Uithuizermeeden.

6.        Jeselina de Boer, geb. 02-04-1962 te Uithuizermeeden.

7.        Johanna de Boer, geb. 16-05-1963 te Uithuizermeeden.

8.        Harmannes de Boer, geb. 07-02-1965 te Groningen, overl. 08-02-1965 te Groningen.

9.        Willemina de Boer, geb. 02-06-1966 te Groningen.

10.     Harmannes de Boer, geb. 10-01-1968 te (Enumatil) Zuidhorn.

11.     Albertus de Boer, geb. 26-08-1969 te (Enumatil) Zuidhorn.

 

 

13.      Kind van Albertus Kruizenga en Jakoba Wigboldus (zie VII-6-2)

 

1.        Ido Kruizenga, geb. 11-12-1961 te Norg. Geëmigreerd naar Canada in 1986. In januari 1990 verhuisd naar Dunville (Ontario) en in 1992 naar Orangeville (Ontario). Is agrarisch bedrijfsverzorger, daarnaast orgelbouwer- en reparatuur.
Geh. 01-09-1986 te Fergus tot 2013 met (verwijderd), geb. 22-12-1965 te Brampton, Ontario, Canada.
Uit dit huwelijk geboren 5 zonen en 5 dochters; zie IX-35.

 

 

14.  Kinderen van Hendrika Johanna Kruizenga en Hendrik Venhuizen (zie VII-6-3)

 

1.        Oltman Venhuizen, geb. 27-10-1960 te Slochteren.

2.        Frouke Venhuizen, geb. 25-06-1962 te Slochteren.

3.        Peterina Venhuizen, geb. 29-04-1964 te Slochteren.

4.        Catharina Venhuizen, geb. 26-10-1966 te Slochteren.

5.        Ido Venhuizen, geb. 21-01-1969 te Slochteren.


VIII

15.            Kinderen van Johanna Kruizenga en Adrianus Verbree (zie VII-6-4)

 

1.    Adrianus Verbree, geb. 27-11-1961 te Ten Boer.

2.    Ido Harry Verbree, geb. 13-04-1963 te Ten Boer.

3.    Jannetta Marja Verbree, geb. 27-09-1964 te Ten Boer.

4.    Frouke Cornelia Verbree, geb. 24-06-1966 te Ten Boer.

5.    Joukje Cornelia Verbree, geb. 16-05-1968 te Ten Boer.

6.    Martha Johanna Verbree, geb. 20-07-1971 te Ten Boer.

7.    Grietha Teuna Verbree, geb. 20-01-80 te Ten Boer.

 

 

16.            Kinderen van Martje Kruizenga en Heite D. Blok (zie VII-6-5)

 

1.         Froukje Blok, geb. 06-12-1962 te Wieringermeer.

2.         Hendrik Blok, geb. 17-08-1964 te Wieringermeer.

3.         Tjakeline Blok, geb. 25-05-1966 te Wieringermeer.

4.         Helpéri Kim Blok, geb. 15-11-1971 te Wieringermeer.

5.         Martine Daniëlle Blok, geb. 25-04-1979 te Wieringermeer.

 

 

17.            Kinderen van Hindrik Kruizenga en Johanna R. Blaauw (zie VII-6-7)

 

1.         Margrietha Frouke Kruizenga, geb. 18-07-1968 te Appingedam. Is ziekenverzorgende in het St. Elisabeth te Amersfoort.
Geh. 24-06-1993 te Zeist met Ad Steendam, geb. 15-05-1963 te Haren (Gr.) Hij werkt bij de NS Klanten-service te Utrecht. Ze wonen in Amersfoort.
Uit dit huwelijk geboren 3 dochters; zie IX-36.

2.         Harma Wilhelmina Kruizenga, geb. 23-01-1970 te Appingedam. Studeert voor maatschappelijk werkster.
Geh. 19-12-1997 te Slochteren met Hendrik Herbert Brons, geb. 16-08-1965 te Ermelo. Is financieel medewerker bij de Rabo-bank.
Zij wonen in Hardenberg.
Uit dit huwelijk geboren 1 zoon en 1 dochter; zie IX-37.

3.         Verwijderd op verzoek


VIII

 

4.         Idolette Theodora Kruizenga, geb. 12-10-1974 te (Overschild) Slochteren. Werkt in het verpleeghuis “Reggersoord” te Meppel.
Geh. 19-03-1999 te Meppel met Roelof Veerman, geb. 13-06-1973 te Rouveen. Is verkoper software bij Revecom te Hoogeveen.
Zij wonen te Meppel.
Uit dit huwelijk geboren 1 zoon en 2 dochters; zie IX-39.

 


VIII

18.            Kinderen van Wilhelmina Kruizenga en Gerrit J. Wendt (zie VII-6-8)

 

1.         Frouke Wilhelmina Wendt, geb. 28-11-1973 te Velsen.

2.         Teunis Arend Wendt, geb. 17-06-1975 te Velsen.

3.         Janneke Berendina Elsje Wendt, geb. 22-03-1978 te Velsen.

4.         Hannie Cornelia Wendt, geb. 19-01-1981 te Velsen.

 

 

19.            Kinderen van Cornelia Kruizenga en Wessel M. Rozema (zie VII-6-10)

 

1.        Hilbrand Rozema, geb. 19-05-1971 te Groningen.

2.        Ido Jonathan Rozema, geb. 13-08-1972 te (Schildwolde) Slochteren.

3.        Diewertje Anja Rozema, geb. 18-10-1974 te (Schildwolde) Slochteren.

4.        Froukje Elisabeth Rozema, geb. 07-11-1975 te (Schildwolde) Slochteren.

5.        Margreet Christina Rozema, geb. 25-07-1978 te Delfzijl.

6.        Annemieke Theodora Rozema, geb. 16-03-1982 te Zwolle.


20.            Kinderen van Harm Wildrik Kruizenga en Anna T. Smit (zie VII‑6‑11)

 

1.        Afina Grietina Kruizenga, geb. 07-01-1978 te Delfzijl. Is onderwijzeres.
Geh. 30-03-2001 te Slochteren met Harm Jonathan Nijboer, geb. 23-04-1978 te Slochteren. Is timmernan van beroep. Zij wonen in Slochteren.
Uit dit huwelijk geboren 1 dochter en 2 zonen (zie IX-40).

2.        Ido Harry Kruizenga, geb. 25-10-1980 te Delfzijl. Is timmerman na opleiding MTS-bouwkunde.
Geh. 10-09-2004 te Slochteren met Eke Jannie Tamminga, geb. 23-09-1982 te Groningen.
Uit dit huwelijk geboren 1 zoon en 1 dochter (zie IX-41).

3.        Martinus Kruizenga, geb. 07-03-1985 te (Hellum) Slochteren. Studeerde electrotechniek aan de MTS te Groningen en is electro-installateur. Woont nog thuis.

4.        Albertus Hindrik Kruizenga, geb. 13-04-1990 te Slochteren. Is scholier en woont nog thuis.

 


VIII

 

21.            Kinderen van Froukje Kruizenga en Hendrik van der Wal (zie VII-6-12)

 

1.         Frederik Hendrik van der Wal, geb. 25-03-1979 te Delfzijl.

2.         Ido Albertus van der Wal, geb. 03-05-1980 te Delfzijl.

3.         Klaas Johannes van der Wal, geb. 13-01-1982 te Delfzijl.

4.         Frouke Jacoba van der Wal, geb. 15-08-1983 te Delfzijl.

5.         Hillechien Johanna van der Wal, geb. 21-05-1986 te (Wittewierum) Ten Boer.


IX

Negende generatie

 

Het geslacht van Harm Kruizenga

 

1.            Kinderen van Aafke Cornelia Kruizenga en Jan J. Smeenk (zie VIII-1-1)

 

1.        Weike Cornelia Johanna Smeenk, geb. 18-10-1956 te Gramsbergen.

2.        Annechina Smeenk, geb. 12-05-1959 te Gramsbergen.

3.        Saskia Heleen Smeenk, geb. 10-02-1962 te Coevorden.

 

2.            Kinderen van Cornelia Johanna Kruizenga en Jan Kuipers (zie VIII-1-2)

 

1.        Els Kuipers, geb. 20-06-1965 te Voorschoten.

2.        Willem Kuipers, geb. 10-07-1967 te Voorschoten.

3.        Astrid Kuipers, geb. 16-02-1971 te Voorschoten.

 

 

3.            Kinderen van Harm Kruizenga en Jantje de Boer (zie VIII-1-3)

 

1.        Jan Kruizenga, geb. 17-12-1964 te Coevorden. Is ingenieur milieukunde.
Geh. 07-01-1994 met ingenieur Charlotte Antoinette Kamman, geb. 21-07-1961 te Arnhem. Jan woont in Groningen.
Uit dit huwelijk geboren 1 dochter; zie X-1.

2.        Harm Jan Kruizenga, geb. 15-05-1966 te Coevorden. Is drs. economie en werkt bij OPG Groothandel b.v. te Utrecht.
Geh. 03-01-1994 te Coevorden met Janetta Henrica Benjamins, geb. 12-12-1965 te Coevorden. Ze wonen te Coevorden.
Uit dit huwelijk geboren 2 dochters; zie X-2.

3.        Gert Jan Kruizenga, geb. 20-01-1968 te Coevorden. Heeft een autowasstraat in Coevorden.
Geh. 12-09-2003 met Anna Helena Okken, geb. 28-11-1973 te Coevorden.
Ze wonen in Coevorden.
Uit dit huwelijk geboren 1 zoon en 1 dochter; zie X-3.

4.        Jaap Jan Kruizenga, geb. 03-08-1974 te Coevorden. Woont en werkt in Amersfoort.
Geh. 23-08-2009 met Froukje Visser, geb. 13-02-1982 te Lichtenvoorde.
Uit dit huwelijk geboren 1 dochter; zie X-4.


IX

4.            Kinderen van Johannes Kruizenga en Hillechine Oosterhof (zie VIII-1-4)

 

1.        Bertus Jan Kruizenga, geb. 17-05-1971 te Coevorden. Is senior consultant bij Capgemini. Woont te Amersfoort.

2.        Johannes Kruizenga, geb. 03-09-1973 te Coevorden. Is bouwkundige bij de gemeente Hunze Aa’s. Woont te Wildervank.


5.            Kinderen van Aafke Hanna Kruizenga en Arend van Wilsem (zie VIII-2-1)

 

1.        Willem van Wilsem, geb. 31-12-1966 te (Westerhaar) Vriezenveen.

2.        Wiert Jan van Wilsem, geb. 03-01-1968 te Groningen.

3.        Johan Arend van Wilsem, geb. 24-05-1972 te Alkmaar.


6.            Kinderen van Hanna Kruizenga en Gerrit Woudstra (zie VIII-2-2)

 

1.         Irma Woudstra, geb. 14-12-1969 te Leeuwarden.

2.         Edith Woudstra, geb. 17-10-1971 te Enschede.

 

 

7.            Kinderen van Harm Kruizenga en Annigje G.C. Karsten (zie VIII-2-3)

 

1.         Marike Frouke Kruizenga, geb. 14-09-1968 te Maarssen. Zij is werkzaam in de accountancy.

2.         Astrid Liesbeth Kruizenga, geb. 05-11-1969 te Maarssen.
Geh. te Wolton (Engeland) op 20-07-1996 met Justin Gatenby, geb. te Wolton (Engeland) op 10-05-1973. Is directeur van een eigen onderneming. Zij wonen te Wolton, nabij London (Engeland).
Uit dit huwelijk geboren 2 dochters; zie X-5.

3.         Werner Johan Kruizenga, geb. 28-02-1973 te Maarssen. Hij is ICT-ondernemer te Montfoort.
Geh. 19-08-2000 te Utrecht tot 2013 met Karin de Hoop, geb. 03-06-1971 te Breukelen. 
Uit dit huwelijk geboren 2 dochters; zie X-6.
Thans levenspartner van Hermina Hendrika Bosma, geb. 10-12-1972 te Joure.

 IX

Het geslacht van Wildrik Kruizinga

 

8.            Kinderen van Wildrik Hindrik Jan Kruizinga en Grada H. Dunnewold
(zie VIII‑3-1)

 

1.         Gerdina Johanna Kruizinga, geb. 21-03-1966 te Schiedam. Is Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige in Enschede.
Geh. (met behoud van eigen naam) 14-06-1991 te Almelo met Hermannus Hendrikus Maria Harink, geb. 13-08-1961 te Almelo. Is fysiotherapeut te Nordhorn, Duitsland. Zij wonen in Almelo.
Uit dit huwelijk geboren 2 zonen; zie X-7.

2.         Marion Kruizinga, geb. 09-07-1968 te Schiedam. Studeerde industriële grafische vormgeving aan de MTS te Haarlem. Werkt in de grafische sector.
Geh. 04-09-1999 te Grouw (Fr.) met Martin Eduard Ramakers, geb. 21-07-1969 te Almelo, van beroep verkoper. Zij wonen in Almelo.
Uit dit huwelijk geboren 1 zoon en 1 dochter; zie X-8.

3.         Annita Kruizinga, geb. 04-12-1971 te Almelo. Zij werkt als verzorgende bij Carinova.
Geh. 23-07-1999 te Hardenberg met Gerrit Lammers, geb. 28-04-1969 te Hardenberg, werkzaam in de transportwereld. Zij wonen te Hardenberg.
Uit dit huwelijk geboren 2 zonen; zie X-9.

4.         Hendrik Jan Kruizinga, geb. 07-08-1973 te Almelo. Na studie MTS-werktuigbouwkunde werkt hij in de metaal als werkvoorbereider/projectleider.
Levenspartner van Lutina Albertje Hessels, geb. 12-02-1978 te (Lemelerveld) Ommen. Zij is edelsmid in Enschede.
Zij wonen in Glanerbrug, gem. Enschede.
Uit deze relatie geboren 3 zonen; zie X-10.

 

 

9.            Kinderen van Hillechien Kruizinga en B. Willem Grevers (zie VIII-3-2)

 

1.        Miranda Grevers, geb. 04-02-1966 te Winterswijk.

2.        Joanne Grevers, geb. 15-01-1972 te Winterswijk.

3.        Gerrit Jan Grevers, geb. 24-03-1973 te Winterswijk.


IX

Het geslacht van Egbert Kruizenga

 

10.            Kinderen van Egbert Kruizenga en Aaltje Jonkman (zie VIII-4-1)

 

1.         Alberdina Bouchien Kruizenga, geb. 14-05-1971 te Groningen.
Met behoud van familienaam, geh. 09-05-1994 te Groningen met Dirk Johannes van Veelen, geb. 17-01-1968 te Kampen. Leraar geschiedenis. Ze wonen in Amersfoort.
Uit dit huwelijk geboren 2 zonen en 3 dochters; zie X-11.

2.         Gerdien Petra Kruizenga, geb. 02-10-1972 te Groningen.
Geh. 12-11-1996 te Zeist met Anne Folkertsma, geb. 28-05-1969 te Ferwerderadeel. Beiden zijn verpleegkundige. Zij wonen in Drachten.
Uit dit huwelijk geboren 2 zonen en 1 dochter; zie X-12.

3.         Hinke Martine Kruizenga, geb. 10-08-1975 te Assen. Werkt als dr.ir. aan het VU te Amsterdam als diëtiste en onderzoekster.
Met behoud van familienaam geh. 31-10-1997 te Renkum met Harm Jacob Veen, geb.
10-09-1975 te Groningen. Hij is wiskundeleraar en zij wonen in Haarlem.
Uit dit huwelijk geboren 2 zonen en 1 dochter: zie X-13.

4.         Hindrik Egbert Kruizenga, geb. 17-08-1978 te Assen. Werkt als econoom bij de ING-bank.
Met behoud van haar familienaam, geh. 05-09-2001 te Groningen met Sigrid Jeannette Louise Breukelaar, geb. 16-11-1977 te Assen. Zij is lerares Engels te Rotterdam.
Zij wonen in Rotterdam.
Uit dit huwelijk geboren  2 zonen; zie X-14.

5.         Aline Johanna Maria Kruizenga, geb. 23-06-1981 te Assen. Is assistent-manager bij een modezaak te Assen.
Met behoud van haar familienaam, geh. op 03-07-2003 te Tynaarlo met Jan Peter Kruiger, geb. 30-03-1980 te Winsum, werkzaam bij Randstad. Zij wonen te Groningen.
Uit dit huwelijk geboren 2 zonen; zie X-15.

 

11.            Kinderen van Harmannus Kruizenga en Geeske van der Molen (zie VIII-4-2)

 

1.         Finette Kruizenga, geb. 15-05-1974 te Hoogeveen. Is onderwijzeres.
Geh. 08-10-1998 te Zwolle met Christiaan van Zwolle, geb. 11-06-1976 te Berkum (Zwolle). Hij is technisch werktuigbouwkundige tekenaar. Zij wonen in Wezep.
Uit dit huwelijk geb. 1 zoon en 1 dochter; zie X-16.

2.         Hendrik Albert Kruizenga, geb. 10-11-1975 te Hoogeveen. Is civiel ingenieur weg- en waterbouw bij Balast-Nedam.
Geh. 23-08-2001 te ’s-Gravenhage met Heidi Arendsen, geb. 21-10-1974 te Doetinchem. Zij is voorlichtster gezondheidswetenschap. Zij wonen in ’s-Gravenhage.
Uit dit huwelijk geb. 1 zoon en 2 dochters: zie X-17.

3.         Eline Kruizenga, geb. 24-01-1979 te Zoetermeer. Is verpleegkundige.
Geh. 29-06-2001 te Voorburg met Fredrik Hendrik Jonker, geb. 20-02-1981 te Zoetermeer. Is bij de politie in de regio Haaglanden. Zij wonen te Zoetermeer.
Uit dit huwelijk geb. 2 zonen en 1 dochter; zie X-18.


IX

12.            Kinderen van Martin Hindrik Kruizenga en Mathilda R. Blijdorp (zie VIII-4-3)

 

1.         Egbert Hindrik Kruizenga, geb. 24-12-1983 te IJselstein. Is werkzaam als ICT Consultant te Eindhoven en woont in Lelystad.

2.         Willemieke Janna Kruizenga, geb. 11-06-1985 te Nieuwegein. Is onderwijzeres te Amersfoort.
Geh. 13-10-2010 te Ermelo met Harm Jan Klamer, geb. 22-05-1985 te Hattem, van beroep docemt techniek.
Zij wonen in Amersfoort.

3.         Harmannus Albert Kruizenga, geb. 16-07-1987 te Nieuwegein. Is werkzaam als accountant.
Geh. 21-01-2011 te Cromstrijen met Wilhelmina Louise Huijzer, geb. 31-10-1985 te Cromstrijen, van beroep woonbegeidster gehandicapten.
Zij wonen in Alphen aan den Rijn.
Uit dit huwelijk geboren 1 dochter (zie X-19).

4.         Inge Helena Corina Kruizenga, geb. 28-11-1991 te Harderwijk. Is werkzaam bij PostNL en woont te Ermelo.

5.         Joanne Alike Kruizenga, geb. 12-04-2000 te Ermelo.


IX

Het geslacht van Martinus Kruizenga

 

13.            Kinderen van Elisabeth Kruizenga en Jan Buist (zie VIII-5-1)

 

1.         Anne Hendrik Buist, geb. 20-05-1980 te Nijmegen.

2.         Johannes Wietse Buist, geb. 17-05-1983 te Nijmegen.

 

 

14.            Kinderen van Maria Johanna Kruizenga en Theofiel Hermans (zie VIII-5-2)

 

1.        Karin Hermans, geb. 12-02-1984 te London, Engeland.

2.        Linda Hermans, geb. 05-02-1988 te London, Engeland.

 

 

15.            Kinderen van Martinus Kruizenga en Zabella Pisillou (zie VIII-5-3)

1.         Ioanna Alexandra Kruizenga, geb. 07-05-1988 te Brighton, Engeland. Is van beroep kapster en woont op dit moment op een woonboot in Brigthon Marina.

2.         Adhamos Hindrik Kruizenga, geb. 04-12-1992 te Brighton, Engeland. Studeert muziek aan de Brighton University.

 

 

16.            Kinderen van Janna Kruizenga en Fransois Verstraten (zie VIII-6-1)

1.         Janna Verstraten, geb. 28-09-1980 te Zuidwolde (Dr.).

2.         Jozias Pieter Verstraten, geb. 13-04-1988 te Oldebroek.

 

 

17.            Kinderen van Martinus Jan Kruizenga en Ousmane Diallo (zie VIII-6-2)

1.         Antoine Kruizenga, geb. 15-05-1987 te Oostburg, Zeeuws Vlaanderen.

2.         Raoul Catharinus Kruizenga, geb. 07-04-1989 te Abidjan, Ivoorkust, Afrika.

 

 

18.            Kinderen van Elisabeth Kruizenga en Andries Kraak (zie VIII-6-3)

1.        Jaap Kraak, geb. 15-10-1984 te Alkmaar.

2.        Maarten Kraak, geb. 10-10-1987 te Alkmaar.

 


IX

Het geslacht van Hindrik Kruizinga

 

19.            Kinderen van Klazina Jacoba Kruizinga en Gerrit Poortinga (zie VIII-7-1)

1.         Edwin Poortinga, geb. 21-01-1974 te (Wagenborgen) Termunten, overl. 02-07-1976 te Groningen.

2.         Janine Poortinga, geb. 31-03-1978 te (Wagenborgen) Termunten.

3.         Judith Poortinga, geb. 11-03-1980 te (Wagenborgen) Termunten.


20.            Kinderen van Anja Catharina Kruizinga en Max van Vaerenbergh (zie VIII-7-2)

 

1.         Eleonora van Vaerenbergh, geb. 30-06-1981 te Heemstede.

2.         Debbie van Vaerenbergh, geb. 25-04-1983 te Heemstede.

3.         Dennis van Vaerenbergh, geb. 25-03-1987 te Heemstede.

4.         Patrick van Vaerenbergh, geb. 25-03-1987 te Heemstede.

 

21.            Kinderen van Jeltje Epke Kruizinga en Roel Zomer (zie VIII-7-3)

 

1.         Daniëlle Zomer, geb. 29-01-1981 te Hoogeveen.

2.         Jolanda Zomer, geb. 10-05-1982 te Hoogeveen.

3.         Chantal Zomer, geb. 03-04-1989 te Ruinen.

 

 

22.             Kinderen van Catharina Hindrika en Hendrik Bisschop (zie VIII-7-4)

 

1.       Eva Bisschop, geb. 12-11-2000 te Hoogeveen.

2.       Lotte Bisschop, geb. 05-07-2002 te Hoogeveen.

 

 

23.            Kinderen van Hindrik Kruizinga en Marry Westert (zie VIII-8-1)

 

1.         Sander Kruizinga, geb. 03-02-1976 te Hoogeveen.
Geh. 22-06-2001 te Dordrecht met Marjoleine Jacoba van der Boom, geb. 14-06-1981 te Dordrecht.
Zij wonen in Hoogeveen.
Uit dit huwelijk geb. 1 zoon en 2 dochters; zie X-20.


IX

 

2.         Julian Kruizinga, geb. 14-11-1977 te Hoogeveen.
Geh. van 16-04-1999 (te Dordrecht) tot 2011 met Johanna Jacoba van der Boom, geb.
23-04-1976 te ’s-Gravenhage. Hij is groepsleider.
Hij woont te Ede.
Uit dit huwelijke geb. 1 zoon en 1 dochter; zie X-21.

3.         Zerwin Kruizinga, geb. 24-02-1981 te Hoogeveen. Hij is analist.
Geh. 28-10-2005 te Hardenberg met Henriët Breukelman, geb. 21-08-1981 te Hardenberg.
Zij wonen in Steenwijk.
Uit dit huwelijk geb. 4 dochters; zie X-22.

4.         Andrea Kruizinga, geb. 26-07-1984 te Hoogeveen. Zij is van beroep verzorgende.
Geh. 28-04-2006 te Hoogeveen met Albert Jan Bouwhuis, geb. 24-10-1980 te Hardenberg. Zij wonen te Hardenberg.
Uit dit huwelijk geb. 2 zonen; zie X-23.

5.         Dorien Kruizinga, geb. 20-04-1989 te Hoogeveen, overl. 20-04-1989 te Hoogeveen.

 

 

24.            Kinderen van Harm Kruizinga en Cornelia B. Blijdorp (zie VIII-8-3)

 

1.         Arjan Theodoor Kruizinga, geb. 20-07-1977 te Hoogeveen.
Is afgestudeerd als technisch natuurkundige aan de TU te Delft en werkt bij Topdesk aldaar.
Geh. 25-04-2008 te Delft met Simone Wilhelmina van Beveren, geb. 10-08-1978 te Zoetermeer. Zij is leerkracht aan een basisschool te Zoetermeer. Zij wonen te Delft.

Uit dit huwelijk geboren 2 zonen; zie X-24.

2.         Willem Jan Kruizinga, geb. 30-11-1978 te Hoogeveen.
Geh. 01-06-2012 te Ede met Jeltje Cornelia Dronkers, geb. 19-10-1988 te Ede.
Hij werkt bij Liander als consulent en woont in Ede.
Zij wonen te Ede.
uit dit huwelijk geb. 1 dochter; zie X-25-2.

3.         Femmie Johanna Kruizinga, geb. 30-12-1979 te Hoogeveen, van beroep praktijkondersteuner GGZ.
Geh. 14-11-2003 te Maastricht met Rijk Remme Verkerk, geb. 02-05-1980 te Enschede, van beroep jurist. Zij wonen in Leidschendam.
Uit dit huwelijk is geboren 2 zonen; zie X-25.

4.         Hendrik Simon Kruizinga, geb. 26-03-1982 te Assen.
Is onderwijzer aan de Eben Haezerschool in Benschop.
Hij woont in Berkel en Rodenrijs.
Uit een eerder relatie geboren 1 zoon; zie X-26.

5.         Harm Cornelis Kruizinga, geb. 23-09-1983 te Assen.
Hij is onderwijzer aan de Elimschool in Rijssen.


IX

 

25.            Kinderen van Anne Kruizinga en Alie S. Rotmensen (zie VIII-8-4)

1.         Verwijderd op verzoek.

2.         Zwanita Kruizinga, geb. 09-09-1980 te Hoogeveen. Is verpleegkundige.
Geh. 21-07-2000 te Hoogeveen met Kornelis Johannes Kapteijn, geb. 11-05-1976 te Bunschoten, van beroep zeilmaker. Zij wonen in Hoogeveen.
Uit dit huwelijk geboren 1 zoon en 1 dochter; zie X-28.


IX

26.            Kinderen van Jan Hindrik Kruizinga en Jeanne van Faassen (zie VIII-8-5)

 

1.         Simon Theodoor Kruizinga, geb. 08-10-1978 te Hardenberg, overl. 09-07-1983 te Zwolle.

2.         Hendrikus Teunis Kruizinga, geb. 11-06-1980 te Den Ham. Hij woont in Drachten en is als machine-operator werkzaam bij Fenner Dunlop.

3.         Jan Hindrik Kruizinga, geb. 12-06-1981 te Diepenveen. Woont in Hoogeveen en werkt als operator bij Hoomark in Hoogeveen.

4.         Jannetje Zwaantien Kruizinga, geb. 02-02-1985 te (Colmschate) Deventer. Zij is doktersassistente..
Geh. 05-06-2009 te Hoogeveen met Frank Jesse Veldman. Geb. 08-09-1984 te Hoogeveen, van beroep fitnessinstructeur.
Zij wonen in Hoogeveen.
Uit dit huwelijk geb. 1 dochter; zie X-29.

5.         Cornelis Johan Kruizinga, geb. 23-09-1987 te (Drachten) Smallingerland. Werkt als magazijnmedewerker bij Renault-dealerTerwolde in Groningen.
Geh. 24-09-2010 te Hoogeveen met Judith Neutel, van beroep projectmanager bij Zorggroep Le Veste Middenveld, gevestigd in ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen.
Zij wonen te Hoogeveen.
Uit dit huwelijk geb. 1 dochter; zie X-

 

 

27.            Kinderen van Willem Kruizinga en Wilhelmina C. van Faassen (zie VIII-8-6)

 

1.         Jannetje Kruizinga, geb. 08-11-1980 te De Lier, van beroep kapster.
Geh. 11-02-2005 te Almere met Tjeerd Bandsma, geb. 20-08-1979 te Amsterdam, data technicus van beroep. Zij wonen te Almere.
Uit dit huwelijk geb. 2 zonen en 1 dochter; zie X-30.


2.         Simon Kruizinga, geb. 12-12-1981 te De Lier, van beroep aplicatiebeheerder gemeente Meppel.
Geh. 29-03-2007 te Drachten met Charlotte Maria Loonstra, geb.13-03-1985 te Drachten Zij wonen in Drachten.
Uit dit huwelijk geb. 3 zonen; zie X-31

3.         Zwaantien Kruizinga, geb. 21-02-1983 te De Lier, overl. . 31-05-2013 te Zoetermeer.

4.         Dirkje Willemien Kruizinga, geb. 01-07-1984 te De Lier.
Geh. 01-03-2005 te Wijk bij Duurstede met Krijn Legemaat, geb. 19-07-1982 te Langbroek, van beroep chauffeur. Zij wonen te Langbroek.
Uit dit huwelijk geb. 1 zoon en 3 dochters; zie X-32.

5.         Hendrikus Teunis Kruizinga, geb. 03-12-1985 te De Lier. Administratief medewerker.
Geh. 16-04-2010 te Drachten met Aaltje Elzinga, geb. 01-07-1989 te Opsterland (Ureterp), van beroep assisten persoonlijke begeleidster.
Zij wonen te Drachten.
Uit dit huwelijk geb. 1 zoon; zie X-33.

6.         Hindrik Kruizinga, geb. 23-12-1987 te De Lier. Van beroep beveiligingsmederwerker.
Geh. 23-09-2011 te Beilen met Tjiptje Vos, geb. 29-06-1988 te Assen.Van beroep kapster.
Zij wonen te Almere.

7.         Christiaan Willem Kruizinga, geb. 10-10-1990 te Maasluis. Van beroep kok. Hij woont te Maassluis.

8.         Johannes Christiaan Kruizinga, geb. 16-02-92 te Maassluis. Is student en woont te Barneveld.

 


IX

28.            Kinderen van Hindrikus Martinus Kruizinga en Jenny G. Westrik (zie VIII-8-7)

 

1.         Iwan Kruizinga, geb. 12-12-1982 te Hoogeveen, overl. 12-12-1982.

2.         Serge Kruizinga, geb. 26-07-1984 te Hoogeveen.

3.         Bjorn Kruizinga, geb. 06-02-1987 te Hoogeveen.


IX

29.            Kinderen van Jannes Kruizinga en Annette van Faassen (zie VIII-8-8)

 

1.         Simon Kruizinga, geb. 01-06-1983 te Hoogeveen. Werkt bij TVM.
Geh. 08-06-2007 te Hoogeveen met Annet Bouwhuis, geb. 26-08-1985 te Bergentheim, gem. Hardenberg. Van beroep planner in de Zorg. Zij wonen in Hoogeveen.
Uit dit huwelijk geb. 1 zoon; zie X-

2.         Henry Kruizinga, geb. 30-06-1985 te Hoogeveen. Werkt bij Super de Boer en woont te Hoogeveen.
Levenspartner van Ivonne Hulzentop, geb. 20-11-1986 te Hoogeveen. Van beroep verkoopster bij Trekpleister.
Uit deze relatie geb. 1 zoon en 1 dochter; zie X-34.

3.         Jeroen Kruizinga, geb. 04-09-1986 te Hoogeveen. Hij is werkzaam in een verzorgingshuis in Vianen.
Geh. 08-04-2011 te Hardenberg met Mirjam Hartgers, geb. 09-09-1986 te Hardenberg. Van beroep verpleegkundige. Zij wonen in Ede.
Uit dit huwelijk geboren 1 zoon; zie X-35.

4.         Janneke Kruizinga, geb. 24-08-1989 te Hoogeveen. Zij is medisch laborante. Zij woont te Ede (thuiswonende).

5.      Zwatina Kruizinga, geb. 06-08-1994 te Hoogeveen. Zij volgt de opleiding voor schoonheidsspecialiste (MBO). Zij woont te Ede (thuiswonende).

 

 

30.            Kinderen van Simone Theodora Kruizinga en Willem Hakkers (zie VIII-8-9)

1.         Zwaniek Hakkers, geb. 01-09-1997 te Zwolle.

2.         Janna Hendrika Hakkers, geb. 02-07-1999 te Oldebroek (Wezep).

3.         Diana Femmie Hakkers, geb. 28-09-2001 te Hardenberg.

4.         Hendrik Hakkers, geb. 22-06-2003 te Hardenberg.

5.         Simone Theodora Hakkers, geb. te Hardenberg op 16-01-2008.

 

 

31.            Kinderen van Anja Kruizinga en Izaäk Oost (zie VIII-10-1)

 

1.        Janita Marianne Oost, geb. 06-08-1976 te Hoogeveen.

2.        Henri Christiaan Oost, geb. 22-12-1978 te Hoogeveen.

3.        Tineke Daniëlle Oost, geb. 18-09-1985 te Hoogeveen.

4.        Marjolein Susanne Oost, geb. 31-10-1993 te Hoogeveen.

 

 

32.            Kinderen van Harm Kruizinga en Femmie Schonewille (zie VIII-10-2)

 

1.        Wendy Kruizinga, geb. 09-09-1980 te Hoogeveen.
Geh. 21-05-2004 te Hoogeveen met Jan Geert Metselaar, geb. 06-10-1974 te Hoogeveen.

 

                   IX

2.        Jessica Kruizinga, geb. 09-09-1980 te Hoogeveen.
Geh. 27-06-2003 te Hoogeveen met Cor Hendri Lichtendonk, geb. 06-04-1977 te Hoogeveen.
Uit dit huwelijk geboren 2 zonen; zie X-36.

3.        Remco Jeroen Kruizinga, geb. 24-06-1984 te Hoogeveen.

 

 

 


IX

33.            Kinderen van Femmigje Kruizinga en Jan Spitse (zie VIII-10-3)

 

1.        Nicolien Spitse, geb. 12-12-1991 te Hoogeveen.

2.        Anouk Spitse, geb. 24-05-1995 te Hoogeveen.

 

 

34.            Kinderen van Hindrik Kruizinga en Anne E. Brinker (zie VIII-11-2)

 

1.       Harm Hindrik Kruizinga, geb. 13-05-1995 te Oss.

2.       Thomas Theodorus Kruizinga, geb. 05-01-1997 te Oss.

3.       Johanna Maria Kruizinga, geb. 10-10-2000 te Oss.

 

 


IX

Het geslacht van Ido Kruizenga

 

35.            Kinderen van Ido Kruizenga en verwijderd (zie VIII-13-1)

 

1.       Diane Theodora Kruizenga, geb. 30-01-1988 te Ottawa, Ontario, Canada. Werkt in de kinderdagopvang. Zij woont in Edmonton, Alberta, Canada.

2.       Ryan Bert Kruizenga, geb. 12-02-1990 te Welland, Ontario, Canada. Van beroep hovenier.
Geh. 07-08-2012 te Erin, Ontario, Canada, met Alannah Maylene Ekonomakus, geb. 08-08-1991 te Toronto, Ontario, Canada.
Zij wonen te Brampton, Ontario, Canada.
Uit dit huwelijk geb. 1 zoon; zie X-37.

3.       Marten Cornelis Kruizenga, geb. 28-08-1991 te Hamilton, Ontario, Canada. Hij woont in Owen Sound, Ontario, Canada.

4.       Joanne Francine Kruizenga, geb. 11-09-1992 te Orangeville, Ontario, Canada. Is 3e jaars student verpleegkunde aan de McMaster University te Hamilton, Ontario, Canada.

5.       Jonathan Henry Kruizenga, geb. 04-03-1994 te Orangeville, Ontario, Canada. Studeert voor groot-dieselmonteur aan het Kemptville College, Ontario, Canada.

6.       Benieta Heather Kruizenga, geb. 12-08-1995 te Orangeville, Ontario, Canada.

7.       Matthew Ian Kruizenga, geb. 08-10-1997 te Orangeville, Ontario, Canada.

8.       Ivan Harold Kruizenga, geb 30-06-2000 te Orangeville, Ontario, Canada.

9.       Patricia Janelle Kruizenga, geb. 02-09-2003 te Orangeville, Ontario, Canada.

10.   Sharon Kimberley Kruizenga, geb. 21-05-2005 te Orangeville, Ontario, Canada.

 

36.            Kinderen van Margrietha Frouke Kruizenga en Ad Steendam (zie VIII-17-1)

1.              Laura Steendam, geb. 15-12-1998 te Amersfoort.

2.              Rebecca Steendam, geb. 06-11-2000 te Amersfoort.

3.              Julia Elisabeth Steendam, geb. 13-04-2004 te Amersfoort.

 

 

37.             Kinderen van Harma Wilhelmina Kruizenga en Hendrik H. Brons (zie VIII-17-2)

 

1.         Joanne Eline Brons, geb. 29-08-2000 te Hardenberg.

2.         Lucas Hendri Brons, geb. 13-02-2003 te Hardenberg.

 

 

38.            K

Verwijderd op verzoek

 


IX

39.            Kinderen van Idolette Theodora Kruizenga en Roelof Veerman (zie VIII-17-4)

1.         Matthijs Veerman, geb. 07-02-2001 te Meppel.

2.         Jacolien Veerman, geb. 13-01-2004 te Meppel.

3.         Lisanne Veerman, geb. 23-06-2007 te Meppel.

 

 

40.            Kinderen van Afina Grietina Kruizenga en Harm J. Nijboer (zie VIII-20-1)

1.       Anna Trijnette Nijboer, geb. 10-02-2004 te Groningen.

2.       Harm Hieko Nijboer, geb. 05-10-2005 te Groningen.

3.       Harm Wildrik Nijboer, geb. 24-11-2008 te Groningen.

 

 

41.            Kinderen van Ido Harry Kruizenga en Eke K. Tamminga (zie VIII-20-2)

1.       Gerben Wildrik Kruizenga, geb. 20-02-2007 te Groningen.

2.       Iris Jacobina Kruizenga, geb, 05-11-2008 te Hoogezand.

 

 

 


X

Tiende generatie

 

Het geslacht van Harm Kruizenga

 

1.                 Kind van Jan Kruizenga en Charlotte A. Kamman (zie IX-3-1)

1.        Josephine Kruizenga, geb. 02-07-1998 te Faro, Portugal.


2.                 Kinderen van Harm Jan Kruizenga en Janetta H. Benjamins (zie IX-3-2)

1.        Marjan Kruizenga, geb. 21-11-1995 te Groningen.

2.        Annemieke Kruizenga, geb. 25-5-1997 te Apeldoorn.


3.                 Kinderen van Gert Jan Kruizenga en Anna H. Okken (zie IX-3-3)

  1. Tom Kruizenga, geb. 03-08-2000 te Coevorden.

  2. Lisa Kruizenga, geb. 12-06-2002 te Coevorden

 

4.         Kind van Jaap Jan en Froukje Visser (zie IX-3-4)

1.        Plien Kruizenga, geboren 31-07-2010 te Amersfoort.


5.            Kinderen van Astrid Liesbeth Kruizenga en Justin Gatenby (zie IX-7-2)

1.       Emma Isabelle Gatenby, geb. 09-04-2000 te Wolton (Engeland).

2.       Sophie Gatenby, geb.

 

1.                 Kinderen van Werner Johan Kruizenga en Karin de Hoop (zie IX-7-3).

1.       Benthe Maartje Kruizenga, geb. 25-03-2004 te Utrecht.

2.       Renske Maartje Kruizenga, geb. 05-12-2007 te Utrecht.


X

Het geslacht van Wildrik Kruizinga

 

7.            Kinderen van Gerdina Johanna Kruizinga en Hermannus H.M. Harink
(zie IX‑8‑1)


1.        Stian Wildrik Hendrik Harink, geb. 26-11-1995 te Almelo.

2.        Tijmen Adriaan Harink, geb. 30-06-1998 te Almelo.

 

8.            Kinderen van Marion Kruizinga en Martin E. Ramakers (zie IX-8-2)

 

1.       Fleur Ramakers, geb. 25-02-2002 te Almelo.

2.       Giel Ramakers, geb. 01-06-2007 te Almelo.

9.            Kinderen van Annita Kruizinga en Gerrit Lammers (zie IX-8-3)

 

1.       Léon Lammers, geb. 21-03-2005 te Hardenberg.

2.       Réno Lammers, geb. 27-02-2009 te Hardenberg.

 

10.            Kinderen van Hendrik Jan Kruizinga en Lutina A. Hessels (zie IX-8-4)

 

1.        Hidde Kruizinga, geb. 16-06-2006 te Enschede.

2.        Jelmer Kruizinga, geb. 20-10-2008 te Enschede.

3.        Abe Kruizinga, geb. 10-05-2012 te Enschede.


X

Het geslacht van Egbert Kruizenga

 

11.            Kinderen van Alberdina Bouchien Kruizenga en Dirk J. van Veelen
(zie IX-10-1)


1.        Aly Christine van Veelen, geb. 28-11-1996 te Groningen.

2.        Martin Vincent van Veelen, geb. 26-02-1998 Amersfoort.

3.        Diny Cornelia van Veelen, geb. 28-03-2001 te Amersfoort.

4.        Irene Eunice van Veelen, geb. 10-12-2003 te Amersfoort.

5.        Johannes Egbert van Veelen, geb. 19-04-2006 te Amersfoort.

 

 

12.            Kinderen van Gerdien Petra Kruizenga en Anne Folkertsma (zie IX-10-2)

1.       Edmar Folkertsma, geb. 12-04-1997 te Zeist.

2.       Hjalmer Folkertsma, geb. 24-06-1998 te Drachten.

3.       Lisanne Folkertsma, geb. 16-01-2000 te Drachten.

 

13.            Kinderen van Hinke Martine Kruizenga en Harm J. Veen (zie IX-10-3)

1.       David Johan Anko Veen, geb. 03-09-2003 te Haarlem.

2.       Vera Aly Maria Veen, geb. 19-07-2006 te Haarlem.

3.       Vicent Egbert Jonathan, geb. 28-01-2011 te Haarlem.

 

 

14.            Kinderen van Hindrik Egbert Kruizenga en Sigrid J.L. Breukelaar (zie IX-10-4)

1.       Egbert Daniël Kruizenga, geb. 19-06-2006 te Rotterdam.

2.       Matthias Benjamin, geb. 01-12-2010 te Rotterdam.

 

15.            Kinderen van Aline Johanna Maria en Jan Peter Kruiger (zie IX-10-5)

1.       Merijn Joris Christiaan Kruiger, geb. 15-02-2007 te Groningen.

2.       Julian Peter Egbert, geb.06-04-2011 te Groningen.


X

16.            Kinderen van Finette Kruizenga en Christiaan van Zwolle (zie IX-11-1)

1.       Berend Robert van Zwolle, geb. 29-09-2000 te Wezep.

2.       Geeske Elisabeth van Zwolle, geb. 17-01-2004 te Wezep.

 

17.            Kinderen van Hendrik Albert Kruizenga en Heidi Arendsen (zie IX-11-2)

1.       Laura Kruizenga, geb. 09-09-2003 te Houten

2.       Dirk Jan Kruizenga, geb. 11-05-2005 te Houten.

3.       Anna Kruizenga, geb. 02-06-2008 te Houten.

4.       Vera Kruizenga, geb. 19-06-2010 te Houten.

 

18.            Kinderen van Eline Kruizenga en Fredrik H. Jonker (zie IX-11-3)

1.       Niek Jonker, geb. 24-10-2004 te Zoetermeer.

2.       Fenne Jonker, geb. 04-02-2007 te Zoetermeer.

3.       Tijmen Jonker, geb. 16-11-2009 te Zoetermeer.

 

19.             Kind van Harmannus Albert Kruizenga en Wilhelmina L. Huijzer (zie IX-12-3)

1.                  Martine Arieke Johanna Kruizenga, geb. 28-02-2012 te Leiderdorp.


X

Het geslacht van Hindrik Kruizinga

 

20.            Kinderen van Sander Kruizinga en Marjoleine J. van der Boom (zie IX-23-1)

1.       Hindrik Leon Kruizinga, geb. 28-09-2005 te Hoogeveen.

2.       Trudy Alissa Kruizinga, geb. 11-08-2008 te Hoogeveen.

3.       Marry Emmely Kruizinga, geb. 22-10-2010 te Hoogeveen.

 

21.            Kinderen van Julian Kruizinga en Johanna J. van der Boom (zie IX-23-2)

1.       Thyrza Marlou Kruizinga, geb. 01-05-2001 te ’s-Ede.

2.       Niels Robbin Kruizinga, geb. 01-06-2003 te Ede.

 

22.             Kinderen van Zerwin Kruizinga en Henriët Breukelman (zie IX-23-3)

 

1.       Elisabeth Lisanne Kruizinga, geb. 15-01-2006 te Steenwijk.

2.       Mariette Kruizinga, geb. 26-09-2008 te Steenwijk.

3.       Henrieke Jolien Kruizinga, geb. 01-08-2011 te Steenwijk.

4.       Hanna Kruizinga, geb. 11-05-2012 te Zwolle.

 

23.            Kinderen van Andrea Kruizinga en Albert Jan Bouwhuis (zie IX-23-4)

 

1.       Chris Thomas Bouwhuis, geb. 27-09-2007 te Hardenberg.

 

2.       Doris Milan, geb. 23-12-2009 te Hardenberg.

 

24.             Kind van Arjan Theodoor Kruizinga en Simone W. van Beveren (zie IX-24-1)

 

1.       Lennart Cornelis Kruizinga, geb. 03-09-2009 te Delft.

2.       Thijmen Daniël Kruizinga, geb. 02-05-2012 te Delft.

 

25.             Kind van Willem Jan Kruizinga en Jeltje C. Dronkers (zie IX-24-2)

 

1.      Marline Christine Johanna Kruizinga, geb. 06-02-2014 te Ede.

 

26.            Kinderen van Femmie Johanna Kruizinga en Rijk R. Verkerk (zie IX-24-3)

 

1.       Lucas Maarten Harm Verkerk, geb. 04-06-2006 te Maastricht.

 

2.       Matthijs Bastiaan Verkerk, geb. 20-01-2008 te Maastricht.

 

27.      Kind van Hendrik Simon Kruizinga en Johanna R.C. de Bruijn (zie IX-24-4)

 

1.      Yoran Alexander Christiaan de Bruijn, geb. 13-03-2008 te Berkel en Rodenrijs.


X

28.            Verwijder op verzoek

 

 

29.            Kinderen van Zwanita Kruizinga en Kornelis J. Kapteijn (zie IX-25-2)

1.       Lisa Kapteijn, geb. 31-01-2003 te Hoogeveen.

2.       Niels Kapteijn, geb. 09-04-2006 te Hoogeveen.

 

30.      Kind van Jannetje Zwaantien en F.J. Veldman (zie IX-26-4)

1.       Sterre Veldman. Geb. 12-04-2011 te Hoogeveen.

 

31.             Kind van Cornelis Johan Kruizinga en Judith Neutel (zie IX-26-5)

 

1.      Leonie Kruizinga, geb. 11-02-2014 te Hoogeveen.

 

32.           

Kinderen van Jannetje Kruizinga en Tjeerd Bandsma (zie IX-27-1)

1.       Sjoerd Bandsma, geb. 24-11-2006 te Almere.

2.       Jelle Bandsma, geb. 07-04-2009 te Almere.

3.       Femke Bandsma, geb. 24-01-2012 te Almere.

 

 

33.             Kinderen van Simon Kruizinga en Charlotte M. Loonstra (zie IX-27-2)

1.       Hessel Kruizinga, geb. 06-06-2009 te Drachten.

2.      Daan Kruizinga, geb. 13-12-2011 te Drachten.

3.      Jasper Kruizinga, geb. 13-12-2011 te Drachten.

 

34.            Kinderen van Dirkje Willemien Kruizinga en Krijn Legemaat (zie IX-27-4)

1.       Christina Wilhelmina Legemaat, geb. 16-01-2006 te Utrecht.

2.       Wilma Johanna Legemaat, geb. 07-04-2007 te Utrecht.

3.       Krista Willemijn Legemaat, geb. 06-02-2009 te Nieuwegein.

4.       Reinier Legemaat, geb. 17-09-2009 te Nieuwegein.

 

X

35.       Kind van Hendrikus Teunis Kruizinga en Aaltje Elzinga (zie IX-27-5)

1         Ruben Kruizinga, geb. 03-07-2013 te Drachten.

 

36.      Kind van Simon Kruizinga en Annet Bouwhuis (zie IX-29-1)

1.      David Kruizinga, geb.21-01-2014 te Hoogeveen.

                       

37.            Kinderen van Henry en Ivonne Hulzentop (zie IX-29-2)

1         Amy Kruizinga, geb. 11-05-2009 te Hoogeveen.

2.      Jessey Kruizinga, geb. 29-11-2011 te Hoogeveen.

 

37.             Kind van Jeroen en Mirjam Hartgers (zie IX-29-3)

1.      Sem Kruizinga, geb. 23-09-2012 te Ede (Gld.)

 

39.            Kinderen van Jessica Kruizinga en Cor H. Lichtendonk (zie IX-32-2)

1.        Remco Kruizinga, geb. 25-01-2001 te Hoogeveen.

2.        Leroy Kruizinga, geb. 20-12-2003 te Hoogeveen.

 


X

Het geslacht van Ido Kruizenga

40.      Kind van Ryan Kruizenga en Alannah M. Ekonomakos (zie IX-35-2)

1.      Colin Ian Kruizenga, geb. 25-08-2013 te Missisauga, Ontario, Canada.